Result Analysis

 

Results Analysis

Year Wise Result Analysis at a Glance

A. PASS PERCENTAGE

CLASS X


Year

Performance Index

No.Appeared

No.passed

Pass Percentage

2002-03

66.22

72

67

93.06%

2003-04

69.6

95

94

98.95%

2004-05

74.07

76

75

98.68%

2005-06

75.3

75

75

100%

2006-07

71.85

93

93

100%

2007-08

75.27

119

119

100%

2008-09

76.75

120

120

100%

2009-10

72.63

135

135

100%

2010-11

77.5

156

156

100%

2011-12

 73.6

150

 156

100%

2012-13

80.41

148

148

100%

2013-14

 

158

158

100%

2014- 15

78.5

151

151

100%

2015-16

 87.34

143

143

100%

   2016-17

            82.90

          168

        168

            100%

2017-18

78.03

136

136

100%

 

 

 CLASS XII

 

Year

Performance Index

No.Appeared

No.passed

Pass Percentage

2002-03

74.87

113

111

98.23%

2003-04

69.68

110

102

92.70%

2004-05

68

112

107

95.50%

2005-06

68.4

121

121

100%

2006-07

75.24

135

134

99.26%

2007-08

77.71

130

129

99.23%

2008-09

75.62

113

110

97.35%

2009-10

71.5

122

121

99.20%

2010-11

69.61

110

107

97.27%

2011-12

73.52 

118

 118

100% 

2012-13

64.14

137

136

99.27%

2013-14

79.3

120

120

100%

2014-15

77.7

131

131

100%

2015-16

81.79

123

123

100%

    2016-17              76.57                 127             127             100%
2017-18 83.18 117 117 100%

 

B. QUALITY OF PERFORMANCE

CLASS X

 

 

CLASS XII

Year

Percentage of Examinees who secured:

60% or more in aggregate

75% or more in aggregate

90% or more in aggregate

 

 

 

 

 

 

2002-03

86.73

40.71

1.77

 

 

 

 

 

 

2003-04

78.18

31.82

2.73

 

 

 

 

 

 

2004-05

78.57

34.82

3.57

 

 

 

 

 

 

2005-06

89.26

35.54

0

 

 

 

 

 

 

2006-07

92.59

60.00

11.85

 

 

 

 

 

 

2007-08

93.83

54.6

8.45

 

 

 

 

 

 

2008-09

95.57

55.75

11.5

 

 

 

 

 

 

2009-10

91.8

42.62

4.9

 

 

 

 

 

 

2010-11

90.9

42.73

9.1

 

 

 

 

 

 

2011-12

 96.6

 51.7

 9.3

 

 

 

 

 

 

2012-13

78.10

37.22

9.48

 

 

 

 

 

 

2013-14

100%

82%

23%

 

 

 

 

 

 

2014-15              98.47               86.25                 23%               
 2016-17                      96.03                        67.71                         20.4            
 2017-18                     100                         83.7                         31.6            

 

C. SUBJECT WISE PERFORMANCE INDEX

class x

Subject

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2012-13

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

English

73.35

77.8

71.77

61.13

68.33

73.24

79.72

88.26

86.07 

95.62

90.70 

81.16

Hindi

77.96

83

70.98

85.76

88.96

74.17

78.02

86.63

 78.51 

84.44

79.77 

82.19

Sanskrit 

       -

100

91.66

78.12

90.28

83.33

79.17

90

  87.50

 

93.75 

59.38

Maths

   67.43

70.8

67.74

66.18

64.79

65.83

73.39

76.86

71.03

 

80.43 

73.81

Science

   72.03

71.0

69.89

79.62

79.17

69.44

80.04

83.61

77.73 

84.35

81.03 

80.33

Social St

   79.67

72.5

77.28

76.47

82.4

79.4

76.28

84.21

 75.91

84.96

81.25 

75.37

 I.T     

 

 

 

 

 

 

 

 

 81.54

 

94.13 

 -

 

CLASS XII

 

Subject

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

 

 

English Core

       85.56

 

85.84

73.24

73.18

80.6

70.62

85.7

84.6

87.3

81.99 

91.67

 

 

Hindi Core

49.5

62.50

77.17

71.67

52.6

41.53

91.7

63.2

64.6

69.02 

83.6

 

 

Maths

65.86

        53.31

 

57.07

57.65

64.96

66.67

83.4

75.8

83

75.74 

78.87

 

 

Physics

84.55

81.51

72.13

74.45

73.4

67.15

74.6

76.8

88.2

83.33 

79.66

 

 

Chemistry

82.7

78.70

66.09

67.57

70.23

72.61

69.6

86.6

84.6

73.19 

84.31

 

 

Biology

81.6

85.06

        86.74

 

74.78

77.4

69.81

85.2

80.8

88.4

77.71 

81.52

 

 

Economics

70.7

78.87

      72.8

 

69.51

70.83

49.42

80.5

67.6

58.88

57.09 

 78.23

 

 

Business Studies

79.87

76.79

46.78

66.46

73.8

67.44

58.6

73.4

72.04

 58.45

 70.57

 

 

Accountancy

77.74

      82.44

 

79.28

71.64

89.6

35.95

77

58.3

75.66

 82.77

 90.73

 

 

Computer Science

-

62.08

54.76

75

72.9

52.94

88.5

85.4

84.38

 90 

84.17

 

 

Informatics Practices

-

-

52.88

-

78.12

53.91

75

85.3

72.40

73.75 

82.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASS XII-TOPPERS IN AISSCE 2017-18

SCIENCE STREAM

SL NO

NAME OF THE STUDENT

MARKS

%

1

SANUJA SASIDHARAN

484

96.8

2

MANJIMA AJITH

481

96.2

3

GITIKA RAMESHAN

481

96.2

4

SWALIHA P C

481

96.2

5

MEERA RAJEEVAN

480

96

6

RAHUL RAMACHANDRAN M

480

96

7

N ASWATHI

479

95.8

8

RISHAB NAVANEET

478

95.6

9

GEETIKA P S

475

95

10

NAINIKA

475

95

11

ANKITHA VINOD NARAYANA

475

95

12

AGNAS JOSEPH

474

94.8

13

NAVEEN K

472

94.4

14

NILOUFER SHANAVAS

471

94.2

15

NANDANA R

470

94

16

SHARATHBABU K

469

93.8

17

ABHINAND K R

467

93.4

18

K NIKHILA

465

93

19

K ASHA LAKSHMI

464

92.8

20

AMAL JOHNSON

464

92.8

21

ABHIJITH E N

462

92.4

22

ASWIN M

459

91.8

23

SREELAKSHMI R NAMBIAR

457

91.4

24

ANAGHA P

456

91.2

25

ANJALI KRISHNA

456

91.2

26

HARITHA SREEKUMAR

456

91.2

27

MEGHNA P K

456

91.2

28

KEERTHANA A

456

91.2

29

M VARSHA SREEDHARAN

453

90.6

30

AKASH K P

453

90.6

31

ASWIN T V

450

90

 
 
 
 
COMMERCE STREAM
 

SL NO

NAME OF THE STUDENT

MARKS

%

1

P P HARIPRIYA

458

91.6

2

MALAVIKA K

455

91

3

S VAISHNAV NAMBIAR

455

91

4

SIDHARTH SATHEESH KUMAR

451

90.2

5

E ARUNA GOPI

451

90.2

6

S R SREELAKSHMI

450

90

                                                             
 

CLASS X-TOPPERS IN AISSE 2017-18

SL NO

NAME OF THE STUDENT

MARKS

%

1

REVATHI KRISHNA

487

97.4

2

GAUTAM MANOJ

487

97.4

3

NITHUL K

482

96.4

4

NANDANA K V

482

96.4

5

VARSHA WILSON

478

95.6

6

VAISHNAV S NAMBIAR

477

95.4

7

ANJANA J S

477

95.4

8

RISHAN HAASIB

476

95.2

9

SREEPRIYA V C

474

94.8

10

S P GOKUL SOURAV

474

94.8

11

ABHINAV N

474

94.8

12

ARYANJALI C R

474

94.8

13

GOPIKA P

473

94.6

14

RAHUL GOPI M T

473

94.6

15

REJIN HARIDAS

473

94.6

16

ASHWIN UNNI

472

94.4

17

DEEPITHA M

471

94.2

18

ANUSHA K V

470

94

19

VAISHNAVI R NAIR

469

93.8

20

JOSHUA MATHEW SEBASTIAN

468

93.6

21

ANJITH ANTONY

467

93.4

22

AISWARYA ANIL K P

467

93.4

23

HRIDYA K C

466

93.2

24

MEGHA G M

465

93

25

NANDINI S KUMAR

465

93

26

JITHIN MANOJ

464

92.8

27

SREELAKSHMI P P

464

92.8

28

SNEHA K V

463

92.6

29

ASWIN T V

463

92.6

30

NIRMAL NARAYANAN

463

92.6

31

PRATHUISH NAMBIAR A V

461

92.2

32

LAXMI REVI

460

92

33

ROHAN P

459

91.8

34

CHITRA UNNIKRISHNAN

459

91.8

35

SNEHA SASIDHARAN

457

91.4

36

AKHIL T V

457

91.4

37

SWETHA MADHU

457

91.4

38

AMEESHA V P

455

91

39

SITHARA RAJENDRAN

455

91

40

ADITHYA SATHEESH

455

91

41

ANANYA R

454

90.8

42

ABHINAV K

452

90.4

43

FEZA FATHIMA ASHRAF

451

90.2